Kilometrering

Ifølge 1946-længdeprofilen Aalborg-Frederikshavn ligger midten af Aalborg stations hovedbygning i km 248,390.