Set fra nordvest mod sydøst

2004. På dette luftfoto kan vi se hele det ene ben i trekanten og det meste af de to øvrige ben. Hvis vi starter med benet fra jernbanebroen og frem mod havnen, kan vi se, at sporskiftet umiddelbart nord for Jernbanebroen over Limfjorden ser ud til at være intakt. Længere fremme, kan vi se en overkørsel for Spiesgade og vi kan se, at sporet løber sammen med sporet fra Nørresundby station (Lindholm station), inden sporet løber ind under slagteribygningen. Det andet ben er benet fra jernbanebroen og frem mod stationen. Her kan vi se, at indkørselssignalet er flyttet fra jernbanebroen og frem til den placering, som signalet har i dag (2022). For så vidt angår det tredje ben, der løber fra slagteriet og frem mod Nørresundby station (Lindholm station), kan vi se, at sporet passerer Spiesgade. Fotograf: Brian Toft.