Km ca. 254,1 Systemgrænse set mod sydvest

11. september 2020. Bagsiden af systemgrænsen gældende for modsatte køreretning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.