Km 254,2 – 800 meters afstandsmærke – fremskudt signal

11. september 2020. Bemærk at den øverste grønne lanterne er fjernet, hvilket skyldes den manglende mulighed for at stille gennemkørsel. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.