Set mod sydøst

17. september 2020. Indkørselssignalet anes yderst til højre. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
17. september 2020. Modlys – men det må række indtil videre. I forgrunden vandløbsunderføringen og stiunderføringen for Lindholm Å. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
24. september 2020. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
24. september 2020. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
17. september 2020. Modlys – men det må række indtil videre. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.