Set fra vest mod øst

Juni 1961. Det er lidt svært at se, men der er faktisk to spor, der passerer overkørsel og derfor er der også to meldeklokker. Sporet nærmest fotografen er strækningen Brande-Herning og sporet længst væk er strækningen Brande-Funder. Fotograf: Kai Mose Nielsen. Arkiv: John Mose Nielsen.