Centralapparat Hjøllund

Gustav Rithmester skriver 20. september 2020: “Jeg erhvervede den i 1991, og da jeg havde den adskilt for restaurering, konstaterede jeg, at der på indersiden af bagpladen er ihugget ELLUM. Det kunne jo tyde på, den har en fortid i det sønderjyske. Jeg har ingen viden om, hvornår Hjøllund har fået sidespor mv. Jeg vidste iøvrigt ikke, at Emil Møllers Fabrikker har produceret “sikringsanlæg.”” Fotograf: Gustav Rithmester.
Som ovenfor.
Som ovenfor.