Historik

23. maj 1971: Jens Larsen skriver, at efter indstilling af persontrafikken opretholdtes delstrækningen Hjøllund-Brande som godsbane for udveksling af vognladningsgods i Ejstrupholm og Hjøllund. Det var her især Hjøllund, der havde betydning på grund af de meget omfattende skærvetransporter.837)
Foråret 1977: Sporet på delstrækningen Funder-Hjøllund blev optaget af troljer.837)
20. november 1978: Jens Larsen fotograferede rangertræk med MT 167 på delstrækningen Hjøllund-Brande.837)
Foråret 1980: Der kørtes fortsat rangertræk med gods på delstrækningen Hjøllund-Brande. De fleste dage året rundt hentede et rangerlokomotiv, litra MT, fra Herning et antal lastede skærvevogne i Hjøllund. De store skærvetransporter gav fra tid til anden anledning til særtog af betragtelig størrelse; også militærsærtog kom af og til bl.a. til Hjøllund. Godstrafikken til/fra Ejstrupholm var derimod af langt ringere omfang.837)
28. juli 1993: Sporet Brande-Hjøllund var under optagning:
Man er nu gået i gang med at tage sporet op på Brande-Hjøllund og man var 28/7 nået til Hampen og man forventer at være færdig om ca. 3 uger. Det er i øvrigt et privat firma, der står for arbejdet“.841) Det fremgår desværre ikke, om man startede i Hjøllund og bevægede sig mod Brande – eller omvendt. Et andet indlæg gør os (måske) lidt klogere:
25. juli 1993: “I Hjøllund var der kun spor i spor 1. Ellers var der sporrammer overalt. Syd ud ad Hjøllund, så langt øjet rakte, var der ikke spor af spor.
I Hampen var der ´nn dynge med lasker og én med skinneskruer. Stationen står tom, og det hele ligner polsk forfald.
En traktor til både skinne- og vejbrug med troljevogn holdt i Ejstrupholm læsset med lasker og skinneskruer. Mod Brande-siden var indgangsskiftet (til læssevejen) fjernet, så nu kan troljevognen ikke køre væk fra Ejstrupholm
“.841)
Noget kunne måske tyde på, at man er startet i Hjøllund og har bevæget sig mod Brande.
8. august 1993: “Optagningen af Den skæve Bane var 8. august nået til Ejstrupholm, hvor skinne-/vejtraktoren stod. Stykke til Brande var stadig urørt“.842)
7. maj 1994: “Ved passage af Brande den 7. maj 1994 så jeg ud af toget, at sporoptagningen af Hjøllundstrækningen er afsluttet ca. 200 meter nord for det sted, hvor banerne mødes et par km nord for Brande. En lang række (Gs-)undervogne er henstillet på den sidste rest af den nedlagte strækning før Brande“.843)%d bloggers like this: