Set mod sydvest

7. marts 2001 kl. 11.24. Billedets fotograf John Nissen skriver: “PBS MY 1124 + 2 tankvogne som rgtrk. (Bramming-Grindsted) ved overkørsel 1, Bramming → Vejrup. Dette blev mit sidste billede af et PBS-tog. Om det var PBS’s sidste tur til Grindsted, er jeg ikke klar over, men selskabet gik desværre konkurs den 27. marts 2001.”