Kilometersten

Kilometerstenene på strækningen Brande-Grindsted er placeret øst for banen. Se f. eks. her.

%d bloggers like this: