De 332 Gklms

I en periode i 1976-1977 henstod der 332 udrangerede godsvogne af litra Gklms mellem Filskov og Blåhøj.838) Hvornår de præcist blev placeret der, ved vi ikke. Jens Larsen skriver, at det skete i “1976-1977“, og tog et billede 23. august 1977.837) Georg Schmidt var på stedet allerede 9. oktober 1976, hvor samtlige 332 vogne blev noteret. Georg tog en række billeder samme dag.838) Jens Larsen skriver, at samtlige vogne blev fjernet “i sensommeren 1977“.837) Kai Bayer og Erik Løkke Borg har også fotograferet nogle af vognene, men der er lidt tvivl om datoerne.

Den sydligste af de 332 vogne stod i km ca. 52,8 mellem Filskov og Hallundbæk og den nordligste stod i km 56,3 inde på Blåhøj station, altså i alt en strækning på ca. 3½ kilometer. Der var hul i vognrækken ved næsten alle overkørslerne.838) På et enkelt af Georg Schmidts billeder ses en privat overkørsel uden hul i vognrækken. Følgende overkørsler var placeret på strækningen (fra syd mod nord):

Overkørsel 55
Overkørsel 56, km 53,8, adv., vogterhus 17, Hallundbæk trinbræt
Overkørsel 57
Overkørsel 58
Overkørsel 59, km 55,6, adv., vogterhus 18

Nedenfor er vist strækningen Filskov (nederst) – Blåhøj (øverst). Placeringen af de 332 Gklms er vist med gult.

Billeder af de 332 vogne vises på de respektive hjemmesider:

Filskov-Hallundbæk,
Hallundbæk,
Hallundbæk-Blåhøj og
Blåhøj.

Nedenfor vises et enkelt billede, som det ikke er muligt at stedfæste:

1976-1977. Sted: Ukendt. Der er kun to elementer, der kan indikere stedet: 1) Vognene til højre står i en “gennemskæring”. 2) Træerne i baggrunden. Billedet er formentlig taget samme dag, som fotografen tog 4 billeder i Filskov og vil blive forsøgt tidssat i relation hertil. Fotograf: Erik Løkke Borg.
%d bloggers like this: