Overkørsel 62 vogterhus 19

22. marts 1970. Fotograf: Georg Schmidt. Georg skriver: “Jeg mener det må være ovk 62 mellem Blåhøj og Drantum.” “Den 22/3 1970 var der DJK udflugt med R 963. Her (…) arbejdstog “E” Brande-Bramming (…). Oprangeringen var Cp 3301-Cp 3232-Cp 3220-Eco 6267. Maksimalhastigheden for R-maskiner samt MY på strækningen Funder-Bramminge var 40 km/t.” Vi bemærker, at stangrækken på dette sted er placeret på banens vestside.