Set fra øst

Årstal: Ukendt. Postgået 24. august 1918. Et af de meget få ældre billeder med en S-kurve som motiv. Bemærk det fremskudte signal med baggrundspladen foran vejoverføringen. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.