Set fra nordøst

23. april 1976. Sporgeometrien er endnu ikke ændret efter nedlæggelse af Funder-Bramming-banen og overkørslen passeres derfor stadig af to spor, hvoraf det ene “ligger i træ” og det andet “ligger i beton”. Fotograf: Kai Bayer.
23. april 1976. Sporgeometrien er endnu ikke ændret efter nedlæggelse af Funder-Bramming-banen og overkørslen passeres derfor stadig af to spor, hvoraf det ene “ligger i træ” og det andet “ligger i beton”. Fotograf: Kai Bayer.