Historik

15. februar 2023: Transportministeren skriver i et svar til Transportudvalget:

Den daværende transportminister offentliggjorde den 15. juni 2022 resultaterne af forundersøgelserne af en fast Kattegatforbindelse og foreslog, at der igangsættes yderligere undersøgelser af projektets konsekvenser for natur, miljø og klima, før der tages endelig stilling til projektet.

I Transportministeriet blev der i løbet af sommeren 2022 arbejdet med et forslag til kommissorium for disse yderligere undersøgelser. Som følge af folketingsvalget blev der ikke taget stilling hertil.

Regeringen har endnu ikke taget stilling til, om og i hvilken udstrækning der skal arbejdes videre med projektet
“.

Ministersvaret kan læses her.

%d bloggers like this: