Fra Skive

15. februar 2023. Det fremskudte signal var placeret 1.200 meter før indkørselssignalet sammen med 1.200 meters mærket. Strækningen Højslev-Viborg blev forsynet med ERTMS/ETCS 15. marts 2021, og det fremskudte signal blev slukket samme dag. Hvornår signalet blev fjernet, vides ikke. Men det er sket før 15. februar 2023. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
%d bloggers like this: