400 meters afstandsmærke

15. februar 2023. Husdelen med gavlen vendende ud mod 400 meters afstandsmærket er vogterhus 20 på strækningen Langå-Viborg.
15. februar 2023. Til højre vogterhus 20 på strækningen Langå-Viborg. Vogterhuset bærer stadig sit nummer på gavlen. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
15. februar 2023. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.