Reglement for Afbenyttelsen af de i Forbindelse med Statsbanerne anlagte Havnespor udenfor Kjøbenhavn

Arkiv: Det Kongelige Bibliotek, Aarhus/Thomas Boberg Nielsen.