Udateret skrivelse fra Indenrigsministeriet til Folketingets Finantsudvalg. Kilde: Tillæg B til Rigsdagstidenden. Udvalgets Betænkninger. Ordentlig Samling 1868-69. Spalte 677-678.