Fra Østerport

24. september 1977. Til venstre indkørselssignalet fra Østerport. Toget på billedet er sidste MO-tog med MO 1847 (forrest) og MO 1826 (bagerst) på indvielsesdagen for S-togsstrækningen Svanemøllen-Farum. Fotograf: Steen Larsen.