Frederikshavn II-havn

1979 eller tidligere. Til højre i billedet anes blindsporene 1 og 2 samt sporene 3 og 4. Stationsbygningerne er endnu ikke under opførelse. Stenders Forlag nr. 149 604 052. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen. Postkortet kan ses i højere opløsning her.

30. oktober 1979. Forrest spor 3; MY rangerer i spor 4. Vi kan kun gætte på, hvad rangerbevægelsen går ud på. Det var ikke normalt, at et lokomotiv kørte alene til eller fra havnestationen. I blindsporet til venstre (foran snuden af MY 1142) holder en “inspektionsvogn” af en slags. Sporet til højre fører til havnestationen. Fotograf: Erik Forss.