Set fra sydøst mod nordvest

10. oktober 2021. “Jernbanesporet” til højre er ikke ægte. Der er tale om et “kunstværk”, hvor man har placeret to jernbaneskinner ved siden af hinanden for at illustrere, at her er tale om en havn, der tidligere har haft havne- og kajspor. Det interessante ved billedet er den våde plet med stabilgrus midt i billedet. Her lå indtil for kort tid siden under asfalten nogle af de ægte havnespor. De er så åbenbart blevet fjernet fornylig. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
%d bloggers like this: