Set fra sydvest mod nordøst

8. september 2021. Her lå engang tre sidespor: Lige frem hen mod tanken med de to rustne “ringe” øverst på tanken lå sidesporet til Det Forenede Olie Kompagni, til højre gennem dobbeltporten længst til højre lå sidesporet til Aalborg Nafta Benzin- og Petroleums Co. og længst til højre – højre om indhegningen og beliggende på det grønne græsareal – lå sidesporet til Aalborg Portland Cement-Fabrik. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
8. september 2021. Sidesporet til Aalborg Nafta Benzin- og Petroleums Co. gik ind gennem porten ret frem. Sidesporet til Aalborg Portland Cement-Fabrik gik højre om hegnet på arealet med græs. Til højre Rørdalsvej. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
%d bloggers like this: