Sidespor

Nedenstående oversigt er ikke udtømmende. Der er udelukkende tale om sidespor, som redaktionen indtil nu er stødt på. Flere må forventes at komme til. Der er tale om en blanding af private sidespor og firmaer, der var beliggende ved egentlige eller uegentlige havnespor. I visse tilfælde var der tale om sidespor, hvor der var ilagt et sporskifte og et sidespor var ført ind til én og kun én virksomhed på virksomhedens ejede eller lejede grund. Et sådan sidespor ville under normale omstændigheder være blevet karakteriseret som et privat sidespor, men i mange tilfælde blev det karakteriseret som uegentligt havnespor. I sådanne tilfælde var der ofte intet tinglyst om sidesporet – heller ikke selv om der var blevet udarbejdet og underskrevet en deklaration.

%d bloggers like this: