Historik

30. marts 1933: Limfjordsbroen indviedes.820) Der anlagdes et midlertidigt havnespor mellem Vesteraa og Vendelbogade hen over Limfjordsbroens sydlige hovedrampe. Dermed skabtes en overkørsel over hovedvejen “Vesterbro“, der var en del af landevejsstrækningen Aalborg-Hirtshals.
Der kendes kun 3 billeder af overkørslen, og de er alle taget den 30. marts 1933 i forbindelse med indvielsen af Limfjordsbroen. Så vidt det kan udledes af fotografierne, var overkørslen over Vesterbro ikke udstyret med nogen som helst form for skilte, bomme eller advarselsanlæg.
Overkørslen benyttedes af rangertræk mellem den østlige del af Aalborg havn og det private sidespor til De Danske Spritfabrikker. Sidesporet var blevet taget i brug 1. august 1931.821) (Fabrikken indviedes officielt først den 12. august 1931).822)
1935: Overkørslen fik en kort levetid. I starten af finansåret 1935-36, dvs. i foråret/sommeren 1935, blev sporforbindelsen pillet op mellem Vesteraa og Vendelbogade, og der blev “lagt en anden, udgaaende fra det gamle Spornet ved Toldboden og gaaende derfra hen over Opfyldningen og ind under Limfjordsbroen“.819)