Historik

16. april 1932-sommeren 1933: Hvornår Rørdal præcist blev sat i sporforbindelse med Aalborg havnebane, ved vi ikke i skrivende stund (5. september 2021). Det er sket efter 16. april 1932, hvor Aalborg Stiftstidende omtaler påbegyndelse af “oliehavnen” “mellem Svovlsyrefabrikken og Rørdal” inkl. anlæg af 1.400 meter jernbanespor. 19. august 1932 beretter Aalborg Stiftstidende, at “petroleumshavnen” skal være færdig inden november 1932. 23. december 1932 beretter Aalborg Stiftstidende, at første etape af den nye oliehavn nærmer sig sin afslutning. 8. maj 1933 beretter Aalborg Stiftstidende, at den nye oliehavn er “omtrent færdig“, at “kajarbejdet er færdigt” og “sporene er lagt“. Havneudvalget skriver i sin beretning for finansåret 1. april 1933-31. marts 1934, at “Oliehavnen” hovedsagelig blev udført i 1932-1933, og at en del af færdiggørelsesarbejderne først blev udført i 1933-1934. Licitation blev afholdt 24. maj 1932, bygning af bolværkerne blev påbegyndt 15. juni 1932. Entreprenøren afleverede arbejdet 1. februar 1933. Til sporarbejdet medgik 5.349 m3 fyld og sporets længde var 1.536 meter. Sporarbejdet kostede 33.224 kr. eller 21,60 kr. pr. meter. “Det forenede Oliekompagni” påbegyndte derefter straks arbejdet med bygning af huse og tanke og tog anlægget i brug i sommeren 1933. Anlægget kunne rumme 4.320.000 liter Benzin.
Året efter, den 13. oktober 1934 blev Aalborg Portland-Cement-Fabrik tilsluttet Aalborg havnebane umiddelbart nordøst for sidesporet til oliehavnen.815)

%d bloggers like this: