Historik

7. december-15. december 1955: Rundkørslen Jyllandsgade/Sønderbro/Fyensgade/Kjellerupsgade ibrugtoges og Aalborg Stiftstidende viste 7. december 1955 et billede, der var taget samme dags formiddag. Af billedet fremgår, at den dobbeltsporede havnebane langs Jyllandsgade stadig er i brug. Vi kan derfor – indtil videre – konkludere, at den dobbeltsporede havnebane langs Jyllandsgade er nedlagt mellem 7. december 1955 og 20. august 1958 (jf. nedenfor).
20. august 1958: Aalborg Stiftstidende kunne berette at “det gamle havnespor langs Jyllandsgade er nedlagt og flyttet sydpaa langs med haverne. De frigjorte arealer langs Jyllandsgade vil blive udlagt til industriformaal (…).

%d bloggers like this: