Set fra sydvest mod nordøst

Billederne på denne side vises i geografisk rækkefølge startende inde fra byen og bevægende sig ud mod Rørdal.

25. august 2021. Brovægt ved Dansk Shell. Til højre Rørdalsvej. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
8. september 2021. Sidesporet til Aalborg Nafta Benzin- og Petroleums Co. gik ind gennem porten ret frem. Sidesporet til Aalborg Portland Cement-Fabrik gik højre om hegnet på arealet med græs. Til højre Rørdalsvej. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
25. august 2021. Til venstre Petroleumsvej, som havnesporet krydser. Til højre Rørdalsvej, som havnesporet løber langs med. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
%d bloggers like this: