Asaa

Hans Jørn Fredberg skriver i sin bog “Asaabanen 1914-1968” (2020) om havnebanen i Asaa:

På et møde, som bevillingshaverne holdt med beboerne i Asaa den 8. juli 1913, fremkom der ønske om, at der blev reserveret et areal til et fremtidigt havnespor. Besigtigelses- og Ekspropriationskommissionen godkendte på sit møde den 18. maj 1915 projektet til havnesporet, der skulle udgå fra anlægsstation 51,8 i hovedsporet; det vil sige omtrent midt på stationen. Sporet skulle gå i en kurve mod havnen og passere vejen til Skellet, en markvej og landevejen Asaa-Søraa, den nuværende rute 541.
Havnesporet blev anlagt i driftsåret 1915-1916, men kun til Søraavejen og tjente blandt andet som sidespor for Kalksandstensfabrikken. I driftsberetningen blev det oplyst, at der er tilført havnebanen 574 kubikmeter ballast. Havnesporets levetid blev ikke lang, da benyttelsen lod en del tilbage at ønske. I 1918 blev det taget op og flyttet til Dybvad for fremtidig benyttelse som sidespor til kartoffelmelsfabrikken. Inden havnesporet blev taget op, måtte direktionen give Kalksandstensfabrikken tilsagn om, at sporet ville blive genetableret, hvis fabrikken ønskede det. Hvor havnesporet løb, ligger i dag Skelgårdsvej
“.

I forbindelse med ekspropriation af arealerne til havnebanen, som konsekvent ikke blev benævnt havnebane men havnespor, blev der udarbejdet en fortegnelse over de ejere og brugere, der skulle afgive arealer til havnesporet. Hans Jørn Fredberg gengiver fortegnelsen i sin bog og fortegnelsen bærer overskriften “Fortegnelse over Ejere og Brugere af de Arealer, hvis Afstaaelse eller Benyttelse vil udkræves til Anlæg af et Havnespor i Asaa paa Strækningen fra Stationen til Søraavejen“. Som det klart fremgår, skulle havnesporet i første omgang kun gå til Søraavejen.

Hans Jørn Fredberg gengiver i sin bog ingen sporplaner eller billeder af havnesporet/havnebanen, og det har formentlig den helt naturlige forklaring, at havnesporet/havnebanen kun eksisterede i en ultrakort periode 1915/1916-1918.

Havnesporet fremgår ikke af noget geodætisk kort. Gennemgår man de nuværende (2021) luftfotos på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, kan man hist og pist få et glemt af den forladte tracé. De to bedste overblik over havnesporet fås på 1954-luftfotos samt det originale matrikelkort over Asaa:

Maj 1954. Havnesporet mellem stationsarealet og Søraavej er indtegnet. Arkiv: http://www.krak.dk /Thomas Boberg Nielsen.
Maj 1954. Uden havnesporet indtegnet. Arkiv: http://www.krak.dk.
1894-1970. Det originale matrikel over Asaa. Havnesporet er anført med blå-grå skygge. Nuværende Skelgårdsvej er delvist anlagt på havnesporstracéet. Arkiv: hkpn.gst.dk/
%d bloggers like this: