Betjeningstider

Begrebet “betjeningstider” spænder jernbanemæssigt vidt. Eksempler: Fra kundens side: Hvornår kan jeg købe en billet på billetkontoret? Hvornår kan jeg aflevere mit gods på stationen? Fra togpersonalets side: I hvilke tidsrum er billetkontoret lukket, og hvornår skal billetter derfor sælges i toget? Hvornår er der en lokal stationsbestyrer til stede og hvornår er stationen fjernstyret, ubetjent eller lukket? Fra lokomotivpersonalets side: Hvornår er stationen togfølgestation (indkørselssignalet kan forventes at vise hvad som helst)? Hvornår er stationen ubetjent (indkørselssignalet kan forventes at stå på “kør igennem”)? Osv., osv.
Historisk startede det formentlig med, at alle stationer var fuldt betjent, når der kørte tog. Senere indskrænkede man løbende betjeningen. Denne hjemmeside beskriver, hvorledes man kommunikerede disse indskrænkninger – primært hvordan man kommunikerede dem til medarbejderne.