Nr. 128 maj 1977

I maj 1977 skulle der have været udsendt en rettelse til siderne 493-494 og med rettelsesbladnummeret 128. Rettelsesbladet blev ikke udsendt. Rettelsesbladnummeret blev efterfølgende anvendt på et andet rettelsesblad, der kom til at bære nummeret 128. Vi ved ikke, hvorfor siderne 493 og 494 ikke blev rettet i denne omgang. Siderne omhandler “Faresedler” i forbindelse med farligt gods. Faresedlerne er internationale, så måske skyldes den manglende rettelse, at der er sket et eller andet “i udlandet”, der har gjort, at rettelsesbladet ikke kunne træde i kraft.