Tillæg

Nogle af tillæggene stammer fra eget arkiv, nogle er fundet på jernbanearkivalier.dk og andre væsentlige bidrag stammer fra Georg Schmidt og John Krouel.

%d bloggers like this: