Om ORF-21-1

Den 18. juni 2021 udsender Banedanmark denne meddelelse:

Så sidder man og klør sig lidt i håret. 7 dage før (den 11. juni 2021) havde Banedanmark udsendt en ORF-21-1 og havde på den anført, at den skulle have gyldighed fra 3. august 2021. Er der nu tale om, at den udgave, der skulle træde i kraft 3. august 2021, nu i stedet skal træde i kraft allerede den 30. juli 2021? Vil det sige, at de to udgaver er fuldstændig ens? Hvis de er det, hvorfor har man så ikke bare skrevet, at datoen “3. august 2021” på ORF-21-1 skal rettes til “30. juli 2021”. Men nej – nu findes der to udgaver med hver sin dato, og som læser sidder man tilbage med spørgsmålet, om udgaverne er ens, og man bliver især forvirret, når vendingen “den opdaterede version af ORF-21-1” anvendes. Jeg har ikke orket at sammenligne 3. august-udgaven med 30. juli-udgaven. Det overlader jeg trygt til de læsere, der har god tid. Jeg gætter dog på, at de to udgaver er ens. Men man skal aldrig sige aldrig. Det er før set, at slige udgivelser kun har været gyldige i én eller i få dage.