Set fra sydvest mod nordøst

Juli-august 1963. I forgrunden ses vestre perron og ved bagenden af MA-lyntoget skimtes den forlængede del af østre perron. Bemærk de to personer på den østre perron. Fotograf: Ole Iskov. Arkiv Torsten Laursen Vig.