Km 255,38 vejoverføring Høvejen

11. september 2020. Set mod nordøst. Som det ses, er vejoverføringen forberedt for 2. spor, og det eksisterende spor er derfor placeret under hensyntagen hertil. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
11. september 2020. Set mod sydvest. Bemærk opstanderen lige til højre for kilometertavlen. Den er af nyere dato end de øvrige opstandere, og afslører, at vejoverføringen er blevet udvidet på et tidspunkt. Tilsvarende er opstanderne længst væk fra fotografen også af nyere dato. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
11. september 2020. Her er vi rykket lidt tættere på, og kan tydeligt se, at vejoverføringen er blevet udvidet. Vejoverføringen bærer i øvrigt ingen årstal – hverken mod nordøst eller sydvest. Det kan skyldes, at den er blevet udvidet, og at man “glemte” at udstyre den med nye årstal. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
11. september 2020. Udsigt mod nordøst. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
11. september 2020. Udsigt mod sydvest. Billedet blev desværre lidt uskarpt i det fjerne, hvor Lindholms fremskudte signal mod nord skimtes. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.