Historik

14. juni 2022: Modstanderne af forbindelsen benyttede enhver lejlighed til at skyde projektet i sænk, og da man opdagede, at Aalborg Kommunes bidrag på 600 mio. kr. ikke var omtalt i udkastet til lovforslaget til anlægsloven, skyndte man sig at spørge ministeren, hvis beroligende svar kan læses her.

18. januar 2023: Nordjyske Stiftstidende beretter, at projektet bliver “markant dyrere” end de 7,3 milliarder kr. som fremgik af VVM-rapporten fra 2021. Regeringen fastholder dog projektet:

Avisudklip: Nordjyske Stiftstidende 18. januar 2023. Avisudkliparkiv: Thomas Boberg Nielsen.

20. januar 2023: Der bliver ved med at dukke indlæg op, der forsøger at få ændret beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse. Et par såkaldte “trafikforskere” (begge pensionerede) får af ministeren afvist et alternativt forslag. En avisartikel i Nordjyske Stiftstidende omtaler afvisningen her.
31. maj 2023: Transportministeren svarer adspurgt, at han regner med, at anlægsloven kan fremsættes i februar 2024. Ministerens svar kan læses her.
3. oktober 2023: I forbindelse med Folketingets åbning, fremlægger regeringen sit lovkatalog. Om den 3. Limfjordsforbindelse anføres:

11. oktober 2023: Modstanderne bliver ved med at tæve i de 600 mio. kr. Endnu engang må ministeren feje dem af. Ministersvaret kan læses her.

23. oktober 2023 dukker sagen op i Nordjyske. Modstanderne er bange for den nævnte “pristalsregulering” af de 600 mio. kr. Avisudklip kan ses her.

25. oktober 2023: Sagen tager nu en spændende drejning. Borgmesteren – og dermed Aalborg Kommune – er af den opfattelse, at de 600 mio. kr. ikke er pristalsregulerede, og at de 600 mio. kr. kan bruges til udgifter, som kommunen under alle omstændigheder skulle have afholdt (støjafskærmning, tilkørselsveje mm.). Avisudklip fra Nordjyske 25. oktober 2023 kan ses her.

26. oktober 2023: Dagens udvikling i sagen er nu, at det viser sig, at der ikke foreligger nogen som helst – hverken skriftlig eller mundtlig – aftale mellem Aalborg Kommune og staten om, hvorledes de 600 mio. kr. skal “håndteres”. Avisudklip fra Nordjyske 26. oktober 2023 kan ses her.

30. oktober 2023: Total forvirring! Af et høringssvar tilbage fra 2021, forfattet af Aalborg Kommune selv, fremgår det, at Aalborg Kommune faktisk var på det rene med, at kommunen selv skulle afholde omkostninger til tilslutningsveje mm. Avisudklip fra Nordjyske kan ses her.

15. november 2023: Byrådet erkender, at man ikke aner, hvad følgeomkostningerne bliver for Aalborg Kommune – der er simpelthen aldrig blevet regnet på sagen. Avisudklip fra Nordjyske kan ses her.

18. november 2023: Dagens benspænd: Der er ynglende oddere på Egholm, og derfor kan den 3. Limfjordsforbindelse ikke bygges. Siger naturfolkene. Avisudklip fra Nordjsyke kan ses her.